Gjemnes Sykkelklubb
  
     
Facebookside for GSK
Følg GSK på Facebook

 
 

Bli medlem

Slik blir du medlem (30.01.2009 - av Gry)

Send en e-post til: gjemnes.sykkelklubb@gmail.com med følgende opplysninger:

Navn
Adresse
Postnummer/sted
Fødselsdato
E-post
Mobilnr.
Type medlemskap (V/B/F)

Ved registrering av familiemedlemskap, må du også legge ved fullt navn/fødselsdato/evt. tlf og e-post til den enkelte familiemedlem. Etter at du har meldt deg inn vil du motta en innbetalingsgiro med medlemskort.

Et medlemskap koster:
Kontingent voksen (fra 18 år): 150 kr pr kalenderår
Kontingent barn (opp til 18 år): 50 kr pr kalenderår
Kontingent familie (foreldre og barn opp til 18 år): 300 kr pr kalenderår

 
Retningslinjer for medlemmer: (30.01.2009 - av Gry)
 1. All sykling skjer på eget ansvar under organisert trening og ritt.
 2. Hjelm skal alltid benyttes under organisert trening og ritt. Det anbefales å alltid bruke hjelm av hensyn til egen sikkerhet og forsikring.
 3. Trafikkregler skal alltid overholdes.
 4. Refleks skal være montert på sykkel.
 5. Klær som er godt synlig i trafikken/naturen skal benyttes der motorisert kjøretøy ferdes.
 6. Lys på sykkel skal brukes når det er behov.
 7. Barn/ungdom skal være i følge med voksne under trening.
 8. Klubbdrakt skal benyttes ved deltakelse i ritt såfremt medlem er i besittelse av klubbdrakt.
 9. Medlemmene skal aktivt støtte opp om å utvikle klubben positivt både sportslig, sosialt og økonomisk. Alle bør bidra til å utvikle fellestreningene til å bli klubbens sportslige og sosiale samlingspunkt.
 10. Ved arrangementer må medlemmene ta sin del av de oppgaver som er nødvendig slik at alle kan sitte igjen med positive inntrykk
 11. Medlemskontingent må være betalt og kvittering må kunne framvises uoppfordret. Kontingent for foregående år er kun gyldig til 30. januar påfølgende år.
 12. Medlemmene skal være lojale mot klubbens sponsorer. Ved arrangementer/handlinger relatert til sykkel er det ikke mulighet til å profilere andre sponsorer enn de klubben har avtale med, eller som på andre måter er godkjent av klubbens styre.
 
Nedlastbar versjon av retningslinjer for medlemmer av Gjemnes Sykkelklubb Retningslinjer for medlemmer av GSK
 
 
 
 
Sponsor
   
   
   
   
 
   
   
 
   
   
   
Gi din støtte til oss via:
   
   
   
 
     

e-post: gjemnes.sykkelklubb@gmail.com